Csoportos tréningek

Felkeltettük az érdeklődésed?

Próbáld ki felméréseinket, tanácsadói szolgáltatásainkat! Szolgáltatásainkkal megismerheted kollégáid rejtett tartalékait, és személyre szabottan fejlesztheted őket, ezzel növelve az elkötelezettségüket!

Ajánljuk, ha:

 • Hatékonyabb és őszintébb, mégis stresszmentesebb információátadásra van szükséged a cégben a kellemetlen kérdésekben is.
 • Csökkenteni szeretnéd a félreértéseket a csapatod tagjai között a mindennapokban.
 • Szeretnéd megfejteni és megszüntetni a  munkatársak között a mindennapos, érzékeny, stresszes reakciók valódi okait a csapat aktív részvételével.
 • Szeretnél több bizalmat, együttműködést, elkötelezettséget a csapatodban.
 • Kellemesebb, őszintébb munkahelyi légkörre vágysz, ki nem mondott, szőnyeg alá söpört konfliktusok nélkül.
 • A felelősség fókuszú, proaktív működéshez kommunikációs alapokra van szükséged

Mi a tréning célja?

A tréning a hatékony, stresszmentes együttműködéshez elengedhetetlen kommunikációs készségeket fejleszti az alapoktól. 

A cél, hogy a csapat résztvevői képesek legyenek erőszakmentesen, higgadtan és egymás tisztelete és annak kifejezése mellett hatékonyan egymás tudtára adni a szükségleteiket, képviselni álláspontjaikat. 

A korábban “láthatatlan”, értékes véleményüket rejtegető munkatársak és a domináns mintákat hordozó kollégák egymás számára való láthatóvá tétele és együttműködésük magasabb szintre emelése konfliktus helyzetekben. 

Mivel az asszertív kommunikáció a közös problémamegoldás, és az irányítás eszköze is a szervezetben, a fejlesztés kedvező hatással van a vállalati kultúrára.

 

Milyen eszközöket használunk?

A megélés, a tapasztalat “aha-élménye” szintjén mélyíti el az elméleti és gyakorlati tudást a munkatársakban.
Minden tréning előtt feltáró interjúkkal és diagnosztikával biztosítjuk, hogy az elméleti és gyakorlati tudásanyag nyelvét lézer pontosan a csapat kihívásaihoz igazítsuk, és a tréningen a valós helyzetekkel és azok megoldásaiával illusztráljuk az elsajátított tudást.

 

Mit ajánlunk hozzá? (következő lépés)

Az asszertív kommunikációs fejlesztés esszenciális alapja a későbbi ügyfélkapcsolati kommunikációnak, a hatékony konfliktuskezelésnek, és gyakorlatilag minden együttműködés fejlesztést célzó tréningnek, workshopnak. 

A Profiles XT személyiség felmérésre épülő egyéni és csoportos fejlesztések támogatnak az egyéni szintű asszertív kommunikációs fejlesztésekben, mivel a kommunikációs szokásainknak a karakterjellemzőinkben rejlő okait is feltárják és felismertetik az összefüggéseket.

Ajánljuk, ha:

 • Szeretnéd, ha a “céged arcaként” működő ügyfélkapcsolati munkatársak fejlődése növelné az ügyfél elégedettséget és a márkaszeretetet. 
 • Csökkenteni szeretnéd az ügyfelekkel dolgozó munkatársak stressz szintjét és ezzel a fluktuációt is.
 • Csökkenteni szeretnéd az ügyfelekre fordított személyes időt és növelni a hatékonyságot a személyes ügyfélszolgálat előnyeinek megtartása mellett.

Mi a tréning célja?

A tréning célja az ügyfélkapcsolati munkatársak célzott fejlesztése, hatékonyságuk növelése, stressz szintjük csökkentése és az ügyfelek elégedettségének növelése.

A munkatársak számára hatékony, azonnal használható eszközöket és releváns tapasztalatot biztosítani, amelyeket már a tréning másnapján sikerrel alkalmazhatnak.

 

Milyen eszközöket használunk?

A megélés, a tapasztalat “aha-élménye” szintjén mélyíti el az elméleti és gyakorlati tudást a munkatársakban.
Minden tréning előtt feltáró interjúkkal és diagnosztikával, lehetőség szerint az élő telefonos beszélgetésekbe való “behallgatással” és személyes interjúkkal állapítjuk meg, hogy konkrétan milyen támogatásra van szüksége a munkatársaknak. 

A fejlesztés során a valós helyzetekkel és azok megoldásaiával támogatjuk a elméleti tudást, előzetes szükségletfelmérés alapján testreszabott helyzet gyakorlatokkal. Például a telefonos munkatársak telefonos környezetben, hangfelvételre rögzített szituációit dolgozzuk fel közös visszahallgatással, a fejlesztő gyakorlatok részeként.

 

Mit ajánlunk hozzá? (következő lépés)

A kommunikáció fókuszú munkaterületek természetes velejárói a konfliktusok. Ezek kezelésében testre szabott konfliktuskezelő tréninggel és integrált stresszkezelő workshoppal támogatjuk az ügyfélkapcsolati munkatársakat. A fejlesztések eredményeképpen csökken a stressz, nő a hatékonyság, és nő az ügyfélelégedettség is, miközben javul a munkahelyi légkör és csökken a fluktuáció.
A munkaterület csapatainak a mindset transzformációs workshopok is hasznukra válnak. 

Ajánljuk, ha:

 • Javítani szeretnéd a munkahelyi légkört.
 • Hatékonyabb együttműködésre van szükséged a csapattagok között.
 • Az erőszakos, néha agresszív kommunikációt szeretnéd, ha felváltaná egy őszinte, konstruktív, stresszmentesebb működési mód.
 • Csökkenteni szeretnéd a fluktuációt.
 • Vonzóvá szeretnéd tenni a céget a leendő és a már meglévő munkavállalók számára is.
 • Legendás ügyfél tapasztalatot szeretnél nyújtani a nehéz ügyfeleknek is.
 • Növelni szeretnéd a proaktivitást.
 • Őszinte munkahelyi légkörre vágysz, ahol alapérték a transzparencia.
 • A “munkatársak hisztiét” szeretnéd, ha felváltaná őszinte szükséglet kifejezés, mint felelős vezetői döntéselőkészítés.

Mi a tréning célja?

A tréning célja a konfliktusok magas szintű kezeléséhez szükséges készségek elsajátítása, figyelembe véve a tréning résztvevőinek egyéni szükségleteit, és személyiségük sajátosságait.

A konfliktuskerülő magatartásformák “győztes-győztes” kimenetelű megoldásokra cserélése.

Mélyen gyökerező konfliktus elkerülő, erőszakos, vagy passzív magatartásminták asszertív szándékérvényesítésre cserélése a konfliktusok kezelése során.

 

Milyen eszközöket használunk?

A megélés, a tapasztalat “aha-élménye” szintjén mélyíti el az elméleti és gyakorlati tudást a munkatársakban.
Minden tréning előtt feltáró interjúkkal és diagnosztikával biztosítjuk, hogy az elméleti és gyakorlati tudásanyag nyelvét lézer pontosan a csapat kihívásaihoz igazítsuk, és a tréningen a valós helyzetekkel és azok megoldásaiával illusztráljuk az elsajátított tudást.

 

Mit ajánlunk hozzá? (következő lépés)

A konfliktus kezeléshez szorosan kapcsolódik a fejlesztő szemléletű látásmód, azaz a growth mindset fejlesztése, amelyre személyre szabott indoor és outdoor fejlesztéseket kínálunk, előzetes diagnosztika alapján állítva össze a gyakorlatokat.

Ajánljuk, ha:

 • A vezetői, vagy a dolgozói csapat együttműködését egy magasabb dimenzióba emelnéd emelni.
 • Ha visszatérő konfliktus minták zavarják a hatékonyságot, amelyekre az egyének nem rendelkeznek a változatáshoz szükséges rálátással.
 • Ha belső változások vannak a cégnél, új projektekre, új kihívásokra új csapatot szeretnétek felállítani, és már az első pillanatban hatékony működésre van szükség.
 • Ha a változás áll be a cégnél, (fúzió, vezetői szerep, vagy személycserék, átszervezések, válsághelyzetek) és szeretnéd, hogy a csapat a lehető legrugalmasabban, a produktivitás visszaesése nélkül élje meg az új viszonyokat.
 • Ha rejtett erőforrásokat, tehetségeket látsz a csapatában, amelyek nem bontakoznak ki, miközben nagy szükség lenne rájuk.

Mi a tréning célja?

Fejlesztés az önismeret eszköze segítségével, objektív mérőeszköz (PXT teszt) alkalmazásával mutatja meg számunkra és társaink számára saját, eddig önmagunk számára is ismeretlen működési mintáinkat, szempontjainkat, rejtett erőforrásainkat, fejlesztendő területeinket. A workshop végén a munkatársak a tapasztalat szintjén ismerik fel saját és munkatársaik személyiségéből eredő működéseiket, és képesekké válnak egy őszinte, konstruktív és pontos használati utasítást megfogalmazni önmagukhoz, és mindezt őszintén felvállalva elfogadni mások nézőpontjait.

 

Milyen eszközöket használunk?

A workshop a Profiles XT normatív személyiségteszten alapul. A fejlesztés során, interaktív csoportmunkában, az “íróasztaltól eltávolodva”, ismerik meg önmagukat és egymást a résztvevők. A fejlesztés hatására kialakul egy közös nyelv, amely az elfogadó és konstruktív kommunikáció értékközösségét támogatja majd. 

 

Mit ajánlunk hozzá? (következő lépés)

A PXT alapú csoportos önismereti workshop minden fejlesztési folyamatban hasznára válik a csoportnak. A résztvevők a fejlesztés után minden tréning ismeretét önmaguk saját látásmódjának ismeretében és a mások személyiségének tisztelete mellett, magasabb szinten építik be a mindennapokba. 

Ajánljuk, ha:

 • A csapatban jellemző a kudarckerülő magatartás és az alacsony proaktivitás.
 • Ha a munkahelyi kultúrában a felelősség, az elszámoltathatóság kérdése és a teljesítményértékelés stresszes téma.
 • Ha a hibáztató kultúra gyakrabban mutatja meg magát, mint a felnőtt, felelősségvállaló attitűd.
 • Ha az “ownership”, azaz a “jó gazda” szemléletére van szükség a cég minden munkatársának működésében.
 • Ha csökkenteni szeretnéd a konfliktusokat, növelni a teljesítményt, és eredményvállalóbbá tenni a csapatokat. 

 

Mi a tréning célja?

A fejlesztő szemléletű gondolkodásmód elsajátítása, elterjesztése a szervezetben. A hibáztató kultúra és a kudarckerülés felelősségvállaló, kihíváskereső, proaktív működésre cserélése.
A céges kultúra fejlesztése a régi munkatársak és az érkezők javára egyaránt.

 

Milyen eszközöket használunk?

A tréning során közösen végrehajtott játékos gyakorlatok, fizikai aktivitást és ügyességet, dobozon kívüli gondolkodást igénylő feladatok és intenzív felismeréseket kiváltó, közös feldolgozások váltják egymást. A közösen átélt tapasztalatok élményközösséget hoznak létre, magukkal hozva a tréning során tanultakat, elmélyítve a közösen megfogalmazott tanulságokat a hétköznapokba. 

A korábban ki nem mondott, kontextusba nem hozott, íratlan alapértékek a felszínre kerülnek. Az együtt átélt, néha kihívást jelentő, néha humoros helyzetek emléke a mindennapokban, akár megoldandó helyzetek során felelevenítve inspirálóak a csapat számára. 

Ajánljuk, ha:

 • Egyszerre van szükség a csapatban a bizalmi szint, az együttműködés, és a céges kultúra fejlesztésére az egyéni minták alapján. 
 • Élmény fókuszú fejlesztést igényel a csapat, de egy egyszerű “team-fun”, azaz “jót mulattunk, ettünk ittunk…” csapatépítőnél sokkal többre van szüksége. 
 • A csapat egyéni igényei és a fejlesztendő területekre testre szabott, teljesen egyéni fejlesztést igényel a cég, az azonnali, már másnap tapasztalható eredménnyel.
 • Ha a vezető mélyebben meg szeretné ismerni munkatársait olyan körülmények között, amilyenek között még sosem tapasztalták egymást, de a jövőben lehet, hogy szükség lesz rá.Mi a tréning célja?

Csapatépítés, a bizalmi szint növelése, az elköteleződés és az együttműködés magasabb szintre emelése, a gondolkodásmód gyökeres átformálása és egymás megismerése és élményközösség létrehozása. 

Hatékonyság növelése, és a vállalati kultúra fejlesztése. 

Mélyebb rálátás a munkatársak és vezetők működésére, elfogadás alapú együttműködés kifejlesztése. 

 

Milyen eszközöket használunk?

A tréning az outdoor, azaz a szabadtéri, természetben, vagy természetközelben végrehajtott közös feladatokra épít. A megoldások során a résztvevők észrevételnül sajátítják el a szükséges tudást, felismeréseiket ők maguk foglalják össze, ki nem mondott értékeiket ők maguk fogalmazzák meg és fogadják el és mélyítik el, közösen. 

Ajánljuk, ha:

 • A munkatársak állandó időzavarral küszködnek.
 • Ha többre lenne képes a csapat, de tagjai nem látják a “hogyan-t”.
 • Ha a munkatársak életében gondot jelent a priorizálás, a feladatok rangsorolása.
 • Ha rendszeresek az elhalogatott feladatok.
 • Ha a csapat az email inbox fiókját használja a feladatok menedzselésére.
 • Ha a vezető nem rendelkezik valós képpel munkatársai teljesítményéről.
 • Ha a munkatársak teljesítménye nem mérhető, ugyanakkor állandóan túlterheltek.
 • Ha a feladatkiosztás folyamatai nem rendezettek, az esetleges folyamatok állandó stresszt, félreértést okoznak.
 • Ha a munkafeladatok időigénye nem tervezhető, a “tűzoltás” és rögtönzés mindennapi stresszt okoz.
 • Ha a feladatok nem követhetőek, az információk gyakran elvesznek, a feladatmegoldásokból eredő tudás a fejekben marad.
 • A munkatársak a fejükben tárolt információ miatt nélkülözhetetlenekké válnak.

 

Mi a tréning célja?

Egy olyan módszercsomag és a hozzá tartozó szoftver ismeretének elsajátítása, amely a feladatok teendő szintű menedzselésének segítségével leveszi a menedzselés stresszét a vezetőről, és munkatársairól. A priorizálás mellet a feladatok a csapattagok számára átláthatóvá, a feladatmegoldáshoz szükséges ismeretek mindenki számára elérhetővé válnak.
Az erőforrások a feladatok tervezésekor könnyen kiszámíthatóak lesznek, és a vezető naprakész információval rendelkezik a munkatársai leterheltségéről, erőforrás többletéről, vagy igényéről.

A csapat közös tudásbázissal gazdagodik, amely lerövidíti a későbbi problémamegoldást. 

A felelősségek és szerepek tisztázottak lesznek és a teljesítményértékelés során egyértelmű, objektív adatok állnak rendelkezésre a munkatársak tevékenységéről, amelyek mentén láthatóvá válnak az erősségek és a fejlesztendő területek. 

 

Milyen eszközöket használunk?

A fejlesztés egymás produktivitási jellemzőinek megismerésével kezdődik, figyelembe véve az egyén személyiségének és terhelhetőségének jellemzőit, a tréning minden résztvevője személyes figyelmet kap a feladatmenedzsment eszközeinek elsajátítása során. A résztvevők egymás példáiból tanulva nagyobb elfogadást fejlesztenek ki magukban a többi, a tréningen részt nem vevő munkatárssal kapcsolatban.

A foglalkozáson a résztvevők az alkalmazott szoftver segítségével a gyakorlatban is elkezdik a “zéró inbox” és a teendő szintű feladatmenedzsment módszerének alkalmazását, saját, élő munkafeladataikat használva példaként.

Ajánljuk, ha:

 • A csapat már nagyon unja a végeláthatatlan meetingeket.
 • A meeting már szitokszóként hat a csapatban.
 • Ha hatékony, rövid, mégis motiváló hatású megbeszélésekre van szükség.
 • Ha a problémákat tisztán meghatározott feladatokként szeretné viszontlátni a vezető és a csapat. 
 • Ha a hatékonyság mellett a megbeszéléseken a felemelő, inspiráló csapat élményt is szeretnék megtartani

 

Mi a tréning célja?

Olyan hatékony meeting technikák megismerése, amelyek lecsökkentik a korábbi megbeszélések idejeit, hatékonyságuk mellett az emberi, érzelmi szükségleteket is figyelembe véve inspirálják a munkatársakat.
A korábbi parttalannak megélt megbeszélések azonnali sikerélményt nyújtó problémamegoldó fórumokká válnak, ahol a résztvevők konkrét “következő lépésekkel” és motivációval távoznak.
Motivációs eszközöket adjon a vezetők és a tréning facilitálással foglalkozó munkatársak kezébe, amellyel a csapatot pozitív hangulatban tartva biztosítják a meetingek hatékonyságának magas szinvonalát. 

 

Milyen eszközöket használunk?

Gyakorlatot, gyakorlatot és gyakorlatot.
A fejlesztés során valódi problémákat oldunk meg, életből hozott, aktuális példákkal illusztrálva a meetingek hatékonyságát.

A foglalkozás során minimális, infotainment jellegű, mégis fontos elméleti ismereteket is elsajátít a csapat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a megéléseikhez.
A fejlesztéshez hasznos, ha a csapat rendelkezik PXT felmérés eredménnyel, hogy a személyes megéléseket az önismeret tükrében támogassuk.

SYSTEMMIND Consulting Kft.

ÁSZFAdatkezelési TájékoztatóCookie nyilatkozat 

Ügyfélszolgálat: hello@ungvarijudit.hu